Vytisknout
Kategorie: Armáda ČSLA
Zobrazení: 7106
Nabíječ N1
Souprava vozidlového nabíječe RF 10 - N1 je určena pro urychlené nabíjení jedné zdrojové skříně úplné QN 732 10 ze soupravy rádiové stanice RF-10. Souprava je určena pro pevnou montáž v mobilních prostředcích, zejména bojových vozidlech pěchoty a obrněných transportérech.

 

Protože souprava vozidlového nabíječe není vybavena přístrojem pro kontrolu napětí zdrojové skříně (PKN), nemá obsluha prakticky žádnou inforaci o stavu zdrojové skříně před nabíjením i po nabíjení. Aby nedocházelo ke zbytečnému zkracování životnosti zdrojových skříní, doporučuje se používat vozidlový nabíječ pouze v bojovém nasazení.

Hlavní takticko - technické údaje

Souprava vozidlového nabíječe RF 10 - N1 splňuje tyto technické údaje:
Napájení: ze stejnosměrné palubní sítě 26 V s max. kolísáním od 20 do 30 V
Odběr z palubní sítě: 3,2 A
Nabíjecí proud: 3 A ss +- 0,15 A ss
Doba nabíjení: 60 min. + 3min., -6 min.
Počet připojených zdrojových skříní: 1 ks
Indikace: Nabíjení indikuje zelená žárovka na panelu nabíječe.

K indikaci nesmí dojít:
a) při přerušené nebo zkratované zdrojové skříni
b) při zdrojové skříni, která při nabíjení nedosáhne min. 4,5 V

Provoz: Vozidlový nabíječ je chráněn proti poškození při chybné manipulaci zejména:
- proti nesprávné polaritě připojené zdrojové skříně
- proti zkratu na výstupu
- proti chybné polaritě napájecího napětí
- proti zkratu uvnitř přístroje (ochrana palubní sítě)
- ve vypnutém stavu neodebírá žádný proud z palubní sítě

Provozní teploty: rozsah provozních teplot je -35°C až +50°C
Rozměry nabíječe: 310 x 160 x 100 mm (bez závěsu)
Hmotnost nabíječe: 3,5 kg
Hmotnost soupravy: 7,5 kg
Střední doba mezi dvěma poruchami je min. 5000 hodin.
Pohled ze strany ovládacího panelu.

Přední strana
Zadní strana nabíječe.

Zadní strana
Konektory pro připojení napájecího kabelu a držáku baterie.

Panel konektorů
Na boku nabíječe je stručný návod k obsluze.

Bok nabíječe
Proti zásahu do vnitřního zapojení, je nabíječ opatřen plombou.

Plomba
Ovládací panel nabíječe. Zleva tlačítko start, kontrolka nabíjení a pojistka.

Ovládací panel
Napájecí kabel.

Napájecí kabel
Držák baterie s propojovacím kabelem.

Držák baterie
Zadní strana držáku baterie.

Držák baterie
Držák nabíječe.

Držák nabíječe
Tento držák nabíječe je určen pro montáž do BVP.

Držák nabíječe
Nezbytný návod k obsluze, technický list spojovacího zařízení RF-10 N1 a záznamník spojovací soupravy RF-10 N1.

Dokumentace