Luboš Třmínek - osobní stránky

bvp_male
Představuji vám první model z mojí sbírky bojové techniky ČSLA v měřítku 1:35.

Bojové vozidlo pěchoty, zkráceně BVP, sloužilo především k přepravě mužstva na bojiště a jeho rychlému výsadku. Vyrobeno však bylo i množství dalších modifikací, jako například velitelské, spojovací, sanitní, vyprošťovací, dílenské provedení.

Tento model představuje nejvíce zastoupený typ BVP-1.

1.12.2017 Gaz 69 2P26