Luboš Třmínek - osobní stránky

Stuart 10V
Protože máme opracované a vyrobené všechny díly parního stroje Stuart 10V, můžeme přistoupit k jeho sestavení, zprovoznění a nabarvení.

Válec

Posledním dílem je válec parního stroje.

Víko
Víko šoupátkové skříně je litinový odlitek.

Spodní víko
Spodní víko válce vyrobíme ze zbytku litinové kulatiny.

Víko válce
Horní víko válce vyrobíme z litinové kulatiny.

Šoupátková skříň
Skříň šoupátka je ve stavebnici jako litinový odlitek.

Kloub
Z mosazné tyče čtvercového průřezu vyrobíme ojniční kloub.

1.12.2017 Gaz 69 2P26