Luboš Třmínek - osobní stránky

Vakuum motor
Výroba je ukončena, všechny díly jsou hotové.

Táhlo
Poslední díl, který je potřeba vyrobit je táhlo 16.

Klika
Klikový hřídel 11 vyrobíme celý z oceli.

Klapka
Neméně důležitým dílem vakuum motoru je díl 17 klapka.

Držák
Pro výrobu držáku pružiny jsem použil ocelovou tyč 10x8 mm.

Ojnice
Abychom mohli spojit válec s ojnicí na klikovém hřídeli, potřebujeme díl 9.

Setrvačník
Motor má dva setrvačníky označené číslem 19.

1.12.2017 Gaz 69 2P26