Luboš Třmínek - osobní stránky

Vakuum motor
Výroba je ukončena, všechny díly jsou hotové.

 

Před barvením je dobré sestavit motor nanečisto a zprovoznit ho.
Sestavené motory připravené ke zprovoznění.

Sestavené motory
Hotový a nabarvený vakuum motor v "rozstřelu".

Díly motoru
Pod motor jsem vyrobil dřevěnou podložku.

Vakuum motor
Pro zprovoznění motoru je potřeba věnovat pozornost několika věcem.

Vakuum motor
Velmi důležitá je celková těsnost motoru. Především klapka na víku válce musí těsnit, aby nedocházelo k utíkání vákua.

Vakuum motor
Další důležitou hodnotou pro nastavení je časování vačky vůči klikovému hřídeli. Motor se díky změně nastavení časování muže točit na obě strany.

Vakuum motor
Klapka by se měla zavřít těsně před zadní úvratí válce aby vákuum "vcuclo" válec do přední úvrati, tedy k víku válce. Přesné nastavení časování je potřeba odzkoušet, aby motor šel do otáček.

Vakuum motor
Poslední věcí důležitou pro správný chod motoru je velikost a vzdálenost plamene od víka válce. Nejen vzdálenost, ale i výška plamene od otvoru víka je důležitá pro chod vákuum motoru. A roli zde hrají milimetry.

Vakuum motor
Všechna tato nastavení je potřeba sladit, aby se motor pravidelně točil.

Vakuum motor

Vakuum motor
Jak motor pracuje, si můžete prohlédnout na videu.

06.03.2018 Pojízdný dílenský zvedák - Žirafa