Vytisknout
Kategorie: Parní stroj Bing 10/17/2
Zobrazení: 1893
Bing 10/17/2
Parní stroj Bing 10/17/2 je jedním z největších strojů firmy GBN Bing Nürnberg.
 Rok výroby parního stroje je 1923.
 
Parní stroj je focen ve stavu, v jakém jsem ho získal, tedy bez čištění.

Bing 10/17/2
 
Na první pohled vypadá strašně, ale při podrobnějším zkoumání zjistíme, že to zase tak hrozné není.

Bing 10/17/2
 
Jen vzhled není to nejdůležitější. Zásadní je, že stroj není mechanicky poškozen, ani nijak jinak zdeformován. Dále je ve velkém stupni kompletnosti. Takže velice pěkný základ pro ranovaci.

Bing 10/17/2
 
Na dalších obrázcích se podíváme na parní stroj podrobněji a ukážeme si jak na tom je a co chybí.

Bing 10/17/2
 
Velikost dřevěné základny je 36 x 33 cm.

Bing 10/17/2
 
Výška přes komín je 48 cm. Průměr kotle je 7 cm a délka kotle 21,5 cm.

Bing 10/17/2
 
Výfuk páry z parního stroje je veden trubičkou do komínu. Zkondenzovaná pára stéká do ...

Bing 10/17/2
 
... spodní části komínu, kde má být šuplíček s miskou pro zachytávání kondenzátu. Šuplíček s miskou chybí.

Bing 10/17/2
 
Ojnice k vodní pumpě není originál. Půjde jednoduše vyrobit replika.

Bing 10/17/2
 
Detail armatury na kotli. Parní píšťala má být na první pozici od čela kotle. Na píšťale chybí ovládací páčka. Mám vzorek z jiné. Na dómu má být "sichr" ventil (gewicht sicherheitsventil). Chybí šroubovací víčko pro maznici. Vzorek pro výrobu repliky ventilu a víčka mám na jiném stroji.

Bing 10/17/2
 
Malý zázrak. Nepoškozený manometr a kompletní vodoznak. Na výpustném kohoutu chybí ovládací páčka. První velký šroub na kotli je místo pro píšťalu.

Bing 10/17/2
 
Kahan pro topení pod kotlem. Často chybějící díl.

Bing 10/17/2
 
Pohled do tepeniště.

Bing 10/17/2
 
Na vrchu Wattova regulátoru chybí ozdobný klobouček s matkou.

Bing 10/17/2
 
Jinak je stroj kompletní včetně maznic na ložiskových domkách klikového hřídele.

Bing 10/17/2
 
Pohled na spodek dřevěné základny s rozvodem trubiček. Část dřeva je "chycena" červotočem.

Bing 10/17/2
 
Na závěr vrchní pohled na celý stroj. Na kotli chybí jeden upínací pásek. Celý stroj čeká vyčištění a renovace. Bing GBN Nürnberg dampfmaschine steam engine Gebrüder

Bing 10/17/2